Alueesi korona-APU yrityksille

Etelä-Karjalan toimijat ovat yhdistäneet voimansa kuntarajat ylittävään yhteistyöhön Olemme sopineet resurssien yhteiskäytöstä sekä normaalia laajemmista palveluajoista virka-ajan ulkopuolella.Yritysneuvonnasta saa henkisen tuen lisäksi apua rahoituksen järjestelyyndigitaalisten välineiden käyttöönnykytilan kartoitukseenasioiden priorisointiin ja työsuhdeasioihin. Yritysneuvojan kanssa voi myös yhdessä työstää suunnitelman lyhyelle ja pitkälle aikavälille.  

https://www.wirma.fi/korona-apu