AKKE-hanke: Lappeenrannan ja Imatran kaupunkikeskustojen yritysten ja palveluiden digitaalinen markkinointi 2021 – 2022 (LIdigi)

LAKES ry ja Imitsi ry hakivat yhdessä rahoitusta toteuttaa AKKE-hanke: Lappeenrannan ja Imatran kaupunkikeskustojen yritysten ja palveluiden digitaalinen markkinointi 2021 – 2022 (LIdigi). Hyväksytyn hankkeen ajoitus on 1.5.2021 –31.3.2022. Yhteishankkeen hallinnoiva  taho on LAKES ja osa-toteuttaja Imitsi. Etelä-Karjalan liiton AKKE-rahoitus on Alueiden  kestävän kasvun ja elinvoiman rahoitusta, mikä on tarkoitettu kohdennettavaksi alueellisten  selviytymissuunnitelmien toimeenpanoon.

Hankkeen ideana on löytää uusia myynnin ja markkinoinnin keinoja ja kivijalkoja yritysten taloudelliseen kehittymiseen ja pärjäämiseen. Tarkoitus on kartoittaa yritysten ja palveluiden verkkokaupan yleisyys ja nykytila sekä valmiudet verkkokauppaan, sen toimivuuteen ja kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen. Lisäksi kartoitetaan verkkokaupan sisältämiä muita digitaalisen markkinoinnin, markkinoinnin automaation, uutiskirjeiden ja tarjousten antamia mahdollisuuksia sekä yrittäjien valmiuksia näihin.

Kartoituksen jälkeen suunnitellaan ja järjestetään koulutukset verkkokaupan suunnitteluun ja toteutukseen ja/tai vanhan kehittämiseen sekä markkinoinnin automaatioon. Etsitään benchmark-kohteita hyvin onnistuneista käytännön toteutuksista. Autetaan yrittäjiä ja ideoidaan yhdessä kehittämistoimenpiteitä tilanteeseen. Järjestetään myös koulutustilaisuus mm. videoiden tekemisestä someen ja markkinointiin.

Tavoitteena on saada kaupunkikeskustat elinvoimaiseksi jälleen, toipua koronakriisistä ja rakentaa uutta, muuttunutta tulevaisuutta sekä varautua myös tulevaisuuden haasteisiin. Tavoitteena on myös innostaa, antaa valmiuksia ja herättää yrittäjät hyödyntämään verkkokaupan ja digitalisaation mahdollisuuksia ja kampanjoimaan yhdessä elävän kaupunkikeskustan puolesta.

Hankkeen päätoteuttajan, LAKESin, projektipäällikkönä toimii Armi Sallinen ja osatoteuttajan, Imitsin, projektipäällikkönä Mervi Leinonen.

Lisätietoja:

Lappeenrannan Kaupunkikeskusta – LAKES ry

Toiminnanjohtaja Johanna Ruotsi

johanna.ruotsi@lappeenranta.fi

044 337 6060